انواع چاقوها و کاربرد آنها

چاقو یکی از ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین ابزاری است

که در هر آشپزخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع مختلفی از چاقو ها در دنیا تولید و استفاده می شود .

در زیر شما را به دیدن تصاویری از آن ها دعوت می کنیم.

با ما همراه باشید ...

taba-tools.ir/چاقوهای آشپزخانه 

چاقوهای آشپزخانه

taba-tools.ir/چاقو با تیفه چرخان

چاقو با تیغه چرخان برای بریدن گوشت و میوه ها

taba-tools.ir/چاقو مخصوص بریدن کاهو

چاقویی مخصوص بریدن کاهو

taba-tools.ir/چاقوبرای بریدن نان تست

taba-tools.ir/محافظ انگشت در حین کار با چاقو

محافظ انگشت در حین کار با چاقو