نکات ایمنی درباره کار با قلم های بنایی

هرگز از قلم به عنوان دیلم یا اهرم استفاده نکنید .

همیشه در هنگام کار با قلم ها از دستکش استفاده کنید.

قبل از انجام کار، اطمینان یابید که سطوح ضربه زننده چکش و نوک قلم عاری از مواد زائد، نظیر روغن باشد.

هرگز از یک قلم که خمیده شده و حالت دندانه دندانه پیدا کرده، ترک خورده و یا قارچی شکل شده استفاده نکنید.

ترجیحا در هنگام کار با قلم ازمحافظ دست قلم استفاده کنید

taba-tools.ir/دسته محافظ قلم

زیرا :

1-مانع خستگی و آزردگی کاربر می شود چرا که از انتقال ارتعاشات ناشی از ضربات به دست جلوگیری می کند.

2-کاربر را از خطر لیزخوردگی چکش بر روی قلم و اصابت به دست، محافظت می‌کند.

3-امکان استفاده ایمن از قلم را، حتی با دست‌های چرب و روغنی فراهم می‌آورد.