چه ابزار هایی ضد جرقه هستند ؟


جنس آن ها از  آلیاژ های نیکل-مس، مس-آلومینیوم، مس-بریلیوم و... است.

توجه : ابزار های مسی ضد جرقه نیستند و در ساخت ابزار های ضد جرقه حتما باید از آلیاژ های مخصوص استفاده شود

بهتر است به جای عبارت ضد جرقه از عباراتی چون : "کاهنده جرقه" ، "مقاوم در برابر جرقه" استفاده کرد زیرا این ابزار ها نیز قابلیت تولید

جرقه را دارند اما به دلیل اینکه سطح حرارتی پایینی دارند معمولا قادر به مشتعل کردن مخلوط های قابل اشتعال نیستند.