سوهان دنده چیست و چه کاربردی دارد ؟

برای دیدن فایل ویدیویی روی سوهان دنده کلیک نمایید

در صنعت پیچ و مهره های مخصوصی وجود دارند که ارزش

بالایی دارند و به راحتی قابل تعمیر وتعویض نیستند

از سوهان دنده جهت ترمیم رزوه های درونی و بیرونی

  پیچ و مهره ها استفاده می شود که به صورت اینچ

و میلیمتر می باشند.