تیغ اره آهن بر آمریکایی

تیغ اره آهن بر مورس ساخت آمریکا 

8درصد کبالت جهت تسریع برش مناسب جهت

برش آهن و فولاد این تیغ اره برای برش چوب،

آهن،لوله های پلاستیکی وغیره مورد استفاده

قرار می گیرد.

تیغ اره آهن بر آمریکایی یک محصول وجود دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف