محصولات جدید

محصولات ویژه

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

پیچگوشتی موبایلی تخت

این آچار موبایل یا ست پیچگوشتی موبایلی فقط مخصوص باز کردن

پیچ های گوشی موبایل نمی باشد بلکه علاوه بر امکان باز نمودن

پیچ های گوشی موبایل شما قادر خواهید بود انواع پیچ وسایلی

مانند ساعت و لوازم الکترونیکی نوت بوک و ام پی تری پلیر

 و تبلت سایر قطعات را باز کنید.

این آچار موبایل یا ست پیچگوشتی موبایلی فقط مخصوص باز کردن

پیچ های گوشی موبایل نمی باشد بلکه علاوه بر امکان باز نمودن

پیچ های گوشی موبایل شما قادر خواهید بود انواع پیچ وسایلی

مانند ساعت و لوازم الکترونیکی نوت بوک و ام پی تری پلیر

 و تبلت سایر قطعات را باز کنید.

بیشتر

پیچگوشتی موبایلی تخت یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم