قفل کمدی دوپله رویان

بدنه فلزی

مغزی برنجی

اندازه طول : 7 سانت

ارتفاع قفل : 5 سانت

طول مغزی : 2/5 سانت

ضخامت مغزی قفل : 20 میلیمتر

قفل کمدی دوپله رویان یک محصول وجود دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف