قفل آویز 70 کلید کامپیوتری

میله آهنی

مغزی قفل برنجی

طول قفل : 10/5 سانت

اندازه دهنه قلاب میله: 4 سانت

قطر میله: 10/5 میلیمتر

قفل آویز 70 کلید کامپیوتری یک محصول وجود دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف