دارای پمپ با دو سوپاپ دو ساچمه ای

برای مکش بهتر که باعث یکنواختی

پاشش روغن می گردد

بدنه مقاوم باروکش ضد زنگ

اهرام روان باروکش کروم

دارای پمپ با دو سوپاپ دو ساچمه ای

برای مکش بهتر که باعث یکنواختی

پاشش روغن می گردد

بدنه مقاوم باروکش ضد زنگ

اهرام روان باروکش کروم

بیشتر

روغندان 500 سی سی نووا 

لیست مقایسه محصولات

انصراف