آچار آلن ستاره ای چاقویی نووا

مناسب برای کاربردهای صنعتی وسنگین

ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم

مدل ستاره ای سوراخ دار

سایز آلن ها: تی 9 - تی 10 - تی 15 - تی20

تی 25 - تی 27 - تی 30 - تی40 

آچار آلن ستاره ای چاقویی نووا یک محصول وجود دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف