استیل بر مینی کاربوسان

قطرصفحه برش : 115 میلیمتر

ضخامت: 1 میلیمتر

اندازه سوراخ وسط صفحه برش:22 میلیمتر

سرعت: 13300 دور در دقیقه(80 متر برثانیه)

ساخت:ترکیه

استیل بر مینی کاربوسان یک محصول وجود دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف