محصولات جدید

محصولات ویژه

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

قفل کتابی 60 B.S

حالت باز شدن فنری

طول قفل : 6 سانت

ارتفاع قفل : 4/5 سانت

اندازه دهنه قلاب میله:  12 میلیمتر

قطر میله: 9/5 میلیمتر

حالت باز شدن فنری

طول قفل : 6 سانت

ارتفاع قفل : 4/5 سانت

اندازه دهنه قلاب میله:  12 میلیمتر

قطر میله: 9/5 میلیمتر

بیشتر

قفل کتابی 60 B.S یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم