سرپیک جوشکاری شعله تیز

به عنوان فندک برای روشن کردن آتش واجاق

برای آب کردن گوشت یخ زده ولوله های یخ زده

قابل استفاده در کشاورزی وباغداری برای

جوشکاری های ظریف مانند مس ونقره

قابل استفاده در آزمایشگاه ها

بسیار کوچک،سبک وقابل حمل

سرپیک جوشکاری شعله تیز یک محصول وجود دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف