چسب آکواریوم پمادی رازی

چسب آکواریوم پمادی رازی

چسب سیلیکون درزگیر مخصوص آب بندی سطوح

طریقه استفاده:

سطوح را از چربی وگرد وغبارپاک نموده وپس از

استفاده محل اتصال را باآب وصابون هموار نمایید.

چسب آکواریوم پمادی رازی یک محصول وجود دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف