چسب کاغذی 5 سانت پریارد

نوارچسب های کاغذی با استفاده ازکاغذکرپ و چسب فشارحساس

ازنوعرابر(rubber base) تهیه می گردد. ازمواردمصرف این محصول

رنگ کاری و عایق کاری در صنعت خودرو،لوازم خانگی مصارف عمومی

وبسته بندی، لوازم التحریرو. . . رامی توان نام برد.

عدم اثرگذاری برسطح ازخصوصیات این محصول می باشد.

چسب کاغذی 5 سانت پریارد یک محصول وجود دارد.

 • حراج!
  خرید محصول

  چسب کاغذی 5 سانت پر یارد نوارچسب های کاغذی با استفاده ازکاغذ کرپ و چسب فشارحساس ازنوعرابر(rubber base) تهیه می گردد. ازمواردمصرف این محصول رنگ کاری و عایق کاری در صنعت خودرو،لوازم خانگی مصارف عمومی و بسته بندی ، لوازم التحریرو . . . رامی توان نام برد.

  45,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف