چسب کاغذی 2/5 سانت کم یارد

نوارچسب های کاغذی با استفاده ازکاغذکرپ و چسب فشارحساس

ازنوعرابر(rubber base) تهیه می گردد. ازمواردمصرف این محصول

رنگ کاری و عایق کاری در صنعت خودرو،لوازم خانگی مصارف عمومی

وبسته بندی، لوازم التحریرو. . . رامی توان نام برد.

عدم اثرگذاری برسطح ازخصوصیات این محصول می باشد.

چسب کاغذی 2/5 سانت کم یارد

نوارچسب های کاغذی با استفاده ازکاغذکرپ و چسب فشارحساس

ازنوعرابر(rubber base) تهیه می گردد. ازمواردمصرف این محصول

رنگ کاری و عایق کاری در صنعت خودرو،لوازم خانگی مصارف عمومی

وبسته بندی، لوازم التحریرو. . . رامی توان نام برد.

عدم اثرگذاری برسطح ازخصوصیات این محصول می باشد.

بیشتر

چسب کاغذی 2/5 سانت پریارد 

 • حراج!
  خرید محصول

  چسب کاغذی 2/5 سانت پر یارد نوارچسب های کاغذی با استفاده ازکاغذ کرپ و چسب فشارحساس ازنو عرابر(rubber base) تهیه می گردد. ازمواردمصرف این محصول رنگ کاری و عایق کاری در صنعت خودرو ، لوازم خانگی مصارف عمومی و بسته بندی ، لوازم التحریر و . . . رامی توان نام برد.

  40,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف