محصولات جدید

محصولات ویژه

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

چسب پی وی سی رازی

چسب پی وی سی رازی

برای چسباندن پروفیلهای پی وی سی و لوله های آب و فاضلاب به کار می رود.

برای این منظور چسب پی وی سی رازی را به هر دو سطح مورد نظر مالیده

لوله ها را داخل هم کنید پس از 10 دقیقه سخت می گردد.

این محصول را دور از تابش نور خورشید وبین 0 تا 30 درجه سانتیگراد

نگهداری نمایید.

چسب پی وی سی رازی

برای چسباندن پروفیلهای پی وی سی و لوله های آب و فاضلاب به کار می رود.

برای این منظور چسب پی وی سی رازی را به هر دو سطح مورد نظر مالیده

لوله ها را داخل هم کنید پس از 10 دقیقه سخت می گردد.

این محصول را دور از تابش نور خورشید وبین 0 تا 30 درجه سانتیگراد

نگهداری نمایید.

بیشتر

چسب پی وی سی رازی یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم