سطح مورد نظر باید کاملا خشک و تمیز و عاری از هرگونه

چربی و گرد و غبار باشد سپس دوسطح را به صورت

یکنواخت به چسب آهن آغشته نموده برای مدت 10 تا 15 دقیقه

صبر کنید تا لایه چسب خشک شود سپس دوقطعه

رابه شدت روی هم فشار دهید.

سطح مورد نظر باید کاملا خشک و تمیز و عاری از هرگونه

چربی و گرد و غبار باشد سپس دوسطح را به صورت

یکنواخت به چسب آهن آغشته نموده برای مدت 10 تا 15 دقیقه

صبر کنید تا لایه چسب خشک شود سپس دوقطعه

رابه شدت روی هم فشار دهید.

بیشتر

چسب آهن بزرگ 

  • روش استفاده: سطح مورد نظر باید کاملا خشک و تمیز و عاری ازهرگونه چربی و گرد و غبار باشد - سپس دوسطح را به صورت یکنواخت به چسب آهن آغشته نموده برای مدت 10 تا 15 دقیقه صبر کنید تا لایه چسب خشک شود سپس دو قطعه رابه شدت روی هم فشار دهید.

    45,000 ریال 50,000 ریال 10% موجود
    0 نقد(ها)
    بیشتر
    موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف