خمیر دوقلو میل پوکس جلاسنج

می توان درمجسمه سازی، مدل سازی ترمیم قسمت شکسته

ظروف چینی، گرفتن سوراخ ایجاد شده دراگزوزاتومبیل ، رادیاتور

کولز گازی، قایق ودیگروسایل آبی ، لوله های آب ،قطعات ریخته گری

شده منبع آب وآب بندی درب وپنجره های دستشویی، حمام اتومبیل

وبسیاری از محل های دیگر استفاده نمود.

خمیر دوقلو میل پوکس جلاسنج یک محصول وجود دارد.

  • خمیر دوقلو میل پوکس جلاسنج از چسب میل پوکس می توان درمجسمه سازی، مدل سازی ترمیم ظروف چینی، گرفتن سوراخ ایجاد شده در اگزوزاتومبیل ، رادیاتور کولز گازی، لوله های آب ، قطعات ریخته گری شده منبع آب و آب بندی درب و پنجره های دستشویی، حمام  برای دیدن ویدیو محصول کلیک کنید...

    119,000 ریال 140,000 ریال 15% موجود
    5 نقد(ها)
    بیشتر
    موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف