گرد بر 18 پارچه چوب تایتان

این گرد بر دارای 18 عدد سری ازسایز 19 تا

127 میلیمتر می باشد وبرای بریدن mdf و چوب

مورد استفاده قرار می گیرد.


گرد بر 18 پارچه چوب تایتان یک محصول وجود دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف