استیل بر بزرگ کاربوسان

قطرصفحه برش : 180 میلیمتر

ضخامت: 1/6 میلیمتر

اندازه سوراخ وسط صفحه برش:22 میلیمتر

سرعت: 8500 دور در دقیقه(80 متر برثانیه)

ساخت:ترکیه

استیل بر بزرگ کاربوسان یک محصول وجود دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف