محصولات جدید

محصولات ویژه

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

فلاپ ها 4 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • فلاپ 60 کاربوسان

  قطرصفحه برش : 115 میلیمتر

  ضخامت: 9 میلیمتر

  اندازه سوراخ وسط صفحه برش:22 میلیمتر

  سرعت: 13300 دور در دقیقه(80 متر برثانیه)

  ساخت:ترکیه

 • فلاپ 80 کاربوسان

  قطرصفحه برش : 115 میلیمتر

  ضخامت: 8/5 میلیمتر

  اندازه سوراخ وسط صفحه برش:22 میلیمتر

  سرعت: 13300 دور در دقیقه(80 متر برثانیه)

  ساخت:ترکیه

 • فلاپ 100 کاربوسان

  قطرصفحه برش : 115 میلیمتر

  ضخامت: 8 میلیمتر

  اندازه سوراخ وسط صفحه برش:22 میلیمتر

  سرعت: 13300 دور در دقیقه(80 متر برثانیه)

  ساخت:ترکیه

 • فلاپ مینی 120 کاربوسان

  قطرصفحه برش : 115 میلیمتر

  ضخامت: 8 میلیمتر

  اندازه سوراخ وسط صفحه برش:22 میلیمتر

  سرعت: 13300 دور در دقیقه(80 متر برثانیه)

  ساخت:ترکیه

نمایش 1 - 4 از 4 آیتم
نمایش 1 - 4 از 4 آیتم