قفل کلیدی یون

مغزی قفل برنجی

طول قفل : 22 سانت

ارتفاع قفل برای سوراخ کردن درب آهنی : 17/5 سانت

عمق قفل : 2/5 سانت

تعداد کلید: 2 عدد

قفل کلیدی یون یک محصول وجود دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف