محصولات جدید

محصولات ویژه

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

قفل سوئیچی قفلکار

زبانه فنری

قابلیت تغییر زبانه به جهت های چپ و راست

طول قفل : 23 سانت

عمق قفل : 6/5 سانت

طول قفل برای اندازه گیری و تراشیدن داخل درب : 17 سانت

استفاده برای درب های سوییچی

زبانه فنری

قابلیت تغییر زبانه به جهت های چپ و راست

طول قفل : 23 سانت

عمق قفل : 6/5 سانت

طول قفل برای اندازه گیری و تراشیدن داخل درب : 17 سانت

استفاده برای درب های سوییچی

بیشتر

قفل سوئیچی قفلکار یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم