قفل آویز 50 باتیس

میله آهنی

مغزی قفل تمام برنجی

طول قفل : 7/5 سانت

اندازه دهنه قلاب میله: 27 میلیمتر

قطر میله: 8 میلیمتر

تعداد کلید: 3 عدد

قفل آویز 50 باتیس یک محصول وجود دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف