قفل آویز 32 باتیس

میله آهنی

مغزی قفل تمام برنجی

طول قفل : 5 سانت

اندازه دهنه قلاب میله: 2 سانت

قطر میله: 5 میلیمتر

تعداد کلید: 3 عدد

قفل آویز 32 باتیس یک محصول وجود دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف