کاتالوگ

فیلترهای فعال:
  ساخت
  سایز

  محصولات جدید

  محصولات ویژه

  فید RSS

  هیچ فید RSS اضافه نشده است

  قفل های آویز 12 محصول وجود دارد

  زیرشاخه ها

  • قفل آویز 20 باتیس

   میله آهنی

   مغزی قفل تمام برنجی

   طول قفل : 3/5 سانت

   اندازه دهنه قلاب میله: 1/5 سانت

   قطر میله: 3 میلیمتر

   تعداد کلید: 2 عدد

  • قفل آویز 25 باتیس

   میله آهنی

   طول قفل : 4 سانت

   اندازه دهنه قلاب میله: 1/5 سانت

   قطر میله: 4 میلیمتر

   تعداد کلید: 2 عدد

  • قفل آویز 32 باتیس

   میله آهنی

   مغزی قفل تمام برنجی

   طول قفل : 5 سانت

   اندازه دهنه قلاب میله: 2 سانت

   قطر میله: 5 میلیمتر

   تعداد کلید: 3 عدد

  • قفل آویز 38 باتیس

   میله آهنی

   مغزی قفل تمام برنجی

   طول قفل : 6 سانت

   اندازه دهنه قلاب میله: 23 میلیمتر

   قطر میله: 5/5 میلیمتر

   رنگ: طلایی

   تعداد کلید: 3 عدد

  • قفل آویز 50 باتیس

   میله آهنی

   مغزی قفل تمام برنجی

   طول قفل : 7/5 سانت

   اندازه دهنه قلاب میله: 27 میلیمتر

   قطر میله: 8 میلیمتر

   تعداد کلید: 3 عدد

  • قفل آویز 63 باتیس

   میله آهنی

   مغزی قفل تمام برنجی

   طول قفل : 9/5 سانت

   اندازه دهنه قلاب میله: 3/5 سانت

   قطر میله: 10 میلیمتر

   تعداد کلید: 3 عدد

  • قفل آویز 75 باتیس

   میله آهنی

   مغزی قفل تمام برنجی

   طول قفل : 11 سانت

   اندازه دهنه قلاب میله: 37 میلیمتر

   قطر میله: 10 میلیمتر

   تعداد کلید: 3 عدد

  • قفل آویز برنجی B.S

   میله فولادی

   مغزی قفل تمام برنجی

   طول قفل : 8/5 سانت

   اندازه دهنه قلاب تا میله: 3 سانت

   قطر میله: 9 میلیمتر

   کلیدهای چارپر

  • قفل آویز برنجی حفاظ...

   میله فولادی

   مغزی قفل تمام برنجی

   طول قفل : 8/5 سانت

   اندازه دهنه قلاب میله: 2/5 سانت

   قطر میله: 9 میلیمتر

   کلید چارپر

  • قفل آویز 50 کلید...

   میله آهنی

   مغزی قفل برنجی

   طول قفل : 8/5 سانت

   اندازه دهنه قلاب میله: 3 سانت

   قطر میله: 8/5 میلیمتر

   کلید کامپیوتری

  • قفل آویز 60 کلید...

   میله آهنی

   مغزی قفل برنجی

   طول قفل : 9 سانت

   اندازه دهنه قلاب میله: 3 سانت

   قطر میله: 10 میلیمتر

   کلید کامپیوتری

  • قفل آویز 70 کلید...

   میله آهنی

   مغزی قفل برنجی

   طول قفل : 10/5 سانت

   اندازه دهنه قلاب میله: 4 سانت

   قطر میله: 10/5 میلیمتر

   کلید کامپیوتری

  در صفحه
  نمایش 1 - 8 از 12 آیتم
  نمایش 1 - 8 از 12 آیتم